Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o.

Lokalizacja

woj. mazowieckie

pow. piaseczyński

Prażmów

Adres

Główna 12

05-540 Uwieliny

NIP

1231447546

REGON

384145070

Telefon

22 736 15 87

O nas

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. z siedzibą w Uwielinach powstało na podstawie Uchwały Rady Gminy Prażmów NR VIII.61.2019

Celem spółki jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności z zakresu usług wodno-kanalizacyjnych, komunalnych oraz transportowych.


Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. o.o. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000799483 NIP 123 144 75 46, kapitał zakładowy- 22 380 000zł

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki z miejscowości położonych w Gminie Prażmów zgodnie z Ustawą z dnia 8 Marca 1990r. art. 18 ust. 2 pkt. 15 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z poźn. zm.) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z poźn. zm.) oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Prażmów uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Prażmów UCHWAŁA NR XVI.139.2019.

Godziny pracy

Poniedziałek 8:00-17:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa dniem wewnętrznym bez obsługi interesanta
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

Struktura

Całościowym udziałowcem Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. jest Gmina Prażmów.

Kontakt specjalistyczny

Kanalizacja i wodociągi: inspektor1@komprazmow.pl
Badania i jakość wody: inspektor2@komprazmow.pl
Zgłaszanie awarii: awaria@komprazmow.pl
Ochrona danych osobowych: insprodo@komprazmow.pl
Odczyt wodomierzy: rozliczenia@komprazmow.pl
Księgowość: ksiegowosc@komprazmow.pl
Kontakt z klientem: marketing@komprazmow.pl tel: 698 650 572

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2020 22:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wierzbicki
Ilość wyświetleń: 792
01 września 2020 12:34 (Kamil Wierzbicki) - Aktualizacja danych.
31 sierpnia 2020 22:05 (Kamil Wierzbicki) - Aktualizacja danych.
31 sierpnia 2020 21:59 (Kamil Wierzbicki) - Aktualizacja danych.